29 Αυγούστου 2012

Μέτρα ανάπτυξης που δεν γράφουν τα ακαδημαϊκά εγχειρίδια

Posted in capital.gr

Οι παρακάτω προτάσεις μου για φορολογικά και θεσμικά μέτρα ανάπτυξης στον Πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο αναμένονται να υλοποιηθούν εντός των επομένων 6 μηνών, τουλάχιστον τα περισσότερα. Δεν υπάρχουν γραμμένες σε ακαδημαϊκά εγχειρίδια. Υπάρχουν από χρόνια γραμμένες στην ιστοσελίδα μου, στο blog μου και σε αρθρογραφία μου. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι προτάσεις της αγοράς που συνεχώς αγνοούνται από την κάθε κυβέρνηση. Έχουν επείγοντα χαρακτηριστικά. Θα αναπληρώσουν τα 11,5 δισ. που κόβονται.

Όταν ψηφιστούν θα δώσουν σοβαρό τόνο αισιοδοξίας στους πολίτες της πατρίδας μας. Τα μέτρα αυτά είναι, σε συντομία για τον περιορισμό των λέξεων του άρθρου, τα κάτωθι:

1. Φορολογική απαλλαγή ή/και φόρος μέχρι €20.000 για τα διεθνή εισοδήματα μόνο για αλλοδαπούς και επαναπατριζόμενους Έλληνες που έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα για κατ’ ελάχιστον 186 ημέρες το χρόνο με ελάχιστο τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα 1 εκατ. ευρώ ή αγοράσουν στην Ελλάδα ακίνητο τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να τους δίνουμε είτε διαβατήριο είτε νέα ταυτότητα ώστε να ταξιδεύουν χωρίς διατυπώσεις όπως οι Έλληνες. Χρειάζεται επικοινωνία με την Σένγκεν του Υπουργείου Εξωτερικών ή Εσωτερικών για να δίδονται επί πλέον διαβατήρια ώστε να ταξιδεύουν στις χώρες Σένγκεν εύκολα. Είναι σημαντικό και το θέμα Σένγκεν. Επιπλέον προτείνω όπως η Αγγλία που δέχεται και δύο αθροιστικούς τρόπους φορολογίας να επεκταθεί σε όσους Έλληνες ή/και ξένους έχουν διεθνείς δραστηριότητες με πληρωμή ενός flat ποσού ετησίως π.χ. 50.000€ για Έλληνες με εκτός Ελλάδος δραστηριότητες, έτσι θα βελτιωθεί το μεγάλο πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου.

2. Δημιουργία Κέντρων Διεθνών Υπηρεσιών(Χρημ/κων, Τουριστικών, Εκπαιδευτικών, Ιατρικών, διαμετακομιστικών, Ερευνητών, ναυτιλιακών κλπ) με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές της Αθήνας ή/και της Ελλάδας σήμερα υποβαθμισμένες όπως γίνεται από το 1987 στο χρηματοπιστωτικό κέντρο του Δουβλίνου, χώρα της ΕΕ, και έχει δεχθεί η ΕΕ. Θα υπάρξει με το μέτρο αυτό αύξηση απασχόλησης ποιοτικής εργασίας.

3. Επαναπατρισμός Κεφαλαίου με φόρο 3%-5%. Για να επιτευχθούν μεγάλα έσοδα πρέπει να ακολουθηθεί το πιο επιτυχημένο στην Ευρώπη πρότυπο της Ιταλίας που έχει εταιρίες fiduciary, που προσφέρουν εχεμύθεια και πληρώνουν τους φόρους για λογαριασμό των πελατών, εκπροσώπων, πελάτες σε ΓΣ εταιριών κλπ. Να επαναπατρίσουν κεφάλαια στην Ελλάδα και όσοι χρησιμοποιούν off shore εταιρίες.

4. Δημιουργία Τρίτου Πυλώνα Ασφάλισης όπως σε όλη την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα που συμπληρώνουν την ασφάλεια σύνταξης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χρειάζεται συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Εργασίας, Τράπεζας της Ελλάδος και την παρουσία εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιριών, ΣΜΕΧΑ, ΕΕΤ, ΕΘΕ κλπ. Η αναβολή φόρου τώρα που περικόπτονται οι συντάξεις είναι απαραίτητη με έκπτωση ποσού από τα ετήσια φορολογικά εισοδήματα. Χωρίς ΦΠΑ ή άλλη επιβάρυνση να είναι το ποσό έναρξης. Μπορεί να τεθεί 10%-15% φόρος υπεραξίας που να εισπράττεται την εποχή έναρξης λήψης σύνταξης ή εφάπαξ έναντι του μηδενικού φόρου εντός του συμβολαίου κατά την διάρκεια ζωής της ασφάλισης.

5. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ισχύει στην Ε.Ε. περί «ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών» γνωστές ως CFC (Control Foreign Corporation), ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να ελεγχθεί το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό γίνεται με α) φορολογία φυσικού προσώπου ιδιοκτήτη off shore εταιρίας τη στιγμή που δημιουργείται το κέρδος και όχι όταν διανέμεται, β) έλεγχο των ξένων εταιριών που εισάγουν ή εξάγουν από και προς την Ελλάδα. Αυτά ισχύουν σε Γαλλία και Ιταλία.

6. Επικαιροποίηση συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης Ελλάδος με ξένες χώρες, ώστε οι ελληνικές εξωστρεφείς εταιρίες να δημιουργούνται από Έλληνες και Ευρωπαίους. Δημιουργία πρόσφορων Ελληνικών διεθνών εταιριών (όπως στο Λουξεμβούργο) που έχουν πολλαπλό σκοπό με έξυπνα καταστατικά, που θα αξιοποιήσουν αυτές τις συμφωνίες.

7. Απάλειψη οποιαδήποτε φορολογίας στα διεθνή χρηματοοικονομικά προϊόντα εάν οι συναλλαγές γίνονται μέσω τραπεζών ή ΑΧΕΠΕΥ εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Αντίθετα θα επιβαρύνονται όταν γίνονται απευθείας με ξένες Τράπεζες. Διευκρινίσεις του Υπουργείου για φόρους επί FOREX, δομημένων ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε μη οργανωμένες αγορές.

8. Φορολογία Α/Κ επί του ύψους τους: 1bp επί του ενεργητικού όπως στο Λουξεμβούργο για ομόλογα 3 bp επί ενεργητικού για μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

9. Να υπάρξει φόρος υπεραξίας μόνο,  για όσους έχουν πάνω από 4% των μετοχών εταιρίας όπως στην Ολλανδία, όχι για μικροεπενδυτές που δεν θα φορολογούνται με φόρο υπεραξίας εφόσον κατέχουν μέχρι 4% της εταιρίας. Εάν αυτό δεν προκριθεί, πλήρης μείωση του ετήσιου εισοδήματος με τις όποιες ζημιές υποστούν ετησίως οι επενδυτές που θα μεταφέρονται εάν χρειασθεί και στα επόμενα χρόνια. Να ψηφιστεί exit-tax όπως στη Γαλλία, όπου για 7 χρόνια υποχρεώνονται σε φόρο υπεραξίας τα πρόσωπα πωλητές εταιριών έστω και αν αλλάξουν στο μεταξύ φορολογική κατοικία.

10. Εκπτωτική φορολογία για κλαδικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε Ναυτιλία, Ενέργεια, Χρηματοπιστωτικά, Ειδικά funds εισηγμένα στο ΧΑ, κλπ όπως σε Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία.

11. ΕΙΠΑ (Εταιρίες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής). Υπάρχει νομοσχέδιο προς ψήφιση. Θα βάζουν οι Έλληνες τα σκάφη τους σε αυτές τις εταιρίες αντί να πληρώνουν ξένες χώρες για off shore εταιρίες.

12. Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρίες που θα αντικαταστήσουν τις off shore ναυτιλιακές. Υπάρχει νομοσχέδιο από την εποχή του Υπουργού κυρίου Σάρλη. Χρειάζεται μόνο εκσυγχρονισμός.

13. Υιοθέτηση της νομοθεσίας Λουξεμβούργου (διοικητική και φορολογική) για τις ασφαλιστικές εταιρίες, με σκοπό  την εξωστρέφεια ελληνικών και την προσέλκυση διεθνών ασφαλιστικών εταιριών με πελάτες εκτός και εντός Ελλάδος. Πρώτη προτεραιότητα η εξασφάλιση των κεφαλαίων επενδυτών/ασφαλισμένων έναντι 4ης προτεραιότητας που είναι τώρα σε περίπτωση χρεοκοπίας ασφαλιστικών  εταιριών. Θεματοφυλακή τίτλων πελατών ασφαλιστικών εταιριών σε χωριστούς λογαριασμούς θεματοφυλακής τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό την απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύστημα. Το συνεγγυητικό να έχει άδεια ασφαλιστικής εταιρίας.

14. Εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας περί ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) με ελάχιστο ύψος κεφαλαίων όπως στην ΕΕ 125.000 ευρώ έναντι των 9 εκατ. ευρώ που είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν 2 τρισ. Ευρώ σε Α/Κ του Λουξεμβούργου. Εάν μόνο το 10% έρθει στην Ελλάδα είναι 200 δισ. ευρώ με έσοδα Δημοσίου 2-4 δισ. Τώρα Έλληνες και Ελληνικές Τράπεζες επιπλέον των ευρωπαϊκών δημιουργούν Α/Κ στο Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρο κτλ. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια (alternative investment fund management) που θα διαχειρίζονται ελληνικές τράπεζες ή ΕΠΕΥ, θα έχουν Έλληνα θεματοφύλακα (σε μεταγενέστερο χρόνο) και θα απολαμβάνουν την ίδια φορολογία με τα αμοιβαία κεφάλαια Λουξεμβούργου.

15. Διαπραγμάτευση με την Ελβετία για είσπραξη δίκαιου φόρου των  Ελλήνων καταθετών σε Ελβετικές Τράπεζες.

16. Πλήρης υιοθέτηση από το ΧΑ του ευέλικτου καθεστώτος του χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή/και του Δουβλίνου σε προϊόντα και υπηρεσίες.

17. Επίλυση αστικών διαφορών μέσω διαιτησιών με δίκαιο, φθηνό και γρήγορο τρόπο.

18. Η φορολογία επί πνευματικών και συγγραφικών δικαιωμάτων Ελληνικών εταιριών μειώνεται κατά 80% για τα πρώτα 10 χρόνια, όπως γίνεται στο Λουξεμβούργο.

19. Διαβούλευση με εφοπλιστές προκειμένου με αμοιβαίο επωφελές κοινωνικό συμβόλαιο να προστεθούν εργασίες  τους στην Ελλάδα (όπως π.χ. σε διαιτησίες, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίας, προσλήψεις προσωπικού σε ξηρά και θάλασσα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λογιστικές, νομικές κλπ.).

20. Το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες εχεμύθειας των φορολογουμένων.

21. Κατάργηση του αναχρονιστικού Κ.Β.Σ.

22. Το Υπουργείο Τουρισμού να συνάψει συμφωνίες με τα Ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία των οποίων είτε οι χώρες προέλευσής τους δανείζουν ή τα ίδια έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, όπως το συνταξιοδοτικό ταμείο της Ολλανδίας. Η πρόοδος μας θα έχει αμφότερα οφέλη.

23. Οι Ανεξάρτητες αρχές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

24. Η Ελεγκτική Αρχή ΕΚ να κάνει έλεγχο εσωτερικό, κανονιστικής συμμόρφωσης και ΔΛΠ στις ΑΧΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ διότι η τωρινή κατάσταση αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος και καθιστά αδύνατη την συνέχιση λειτουργίας των ΑΧΕΠΕΥ με τους σημερινούς τζίρους. 

25. Προβολή και διαφήμιση όλων αυτών μετά την ψήφιση του πρώτου μέτρου από κατάλληλο πολιτικό πρόσωπο που πρέπει να οριστεί επιπρόσθετα. Κατά προτίμηση πρέπει να είναι Υφυπουργός Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης. Η έλλειψη αυτής της θέσης σήμερα δημιουργεί μεγάλο κενό λόγω έλλειψης χρόνου των άλλων εξαιρετικών κατά τα άλλα 3 Υπουργών του συγκεκριμένου Υπουργείου. Τα 11,5 δισ. που θα περικοπούν από τα δημόσια έξοδα μόνα τους δε θα μας σώσουν. Θα πρέπει να αναπληρωθούν με μέτρα ανάπτυξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση και η χώρα θα αποτύχουν με ευθύνη του Κυβερνήτη ή καλύτερα των 3 Κυβερνητών.

* Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, Πρόεδρος NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Πιστοποιημένος Αναλυτής Αγορών, Διαχειριστής & Σύμβουλος Επενδύσεων

 

Πηγή: capital.gr

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Δραγατσανίου 6, 6ος όροφος γραφείο 29, 10559 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.:  +30 210 3350559
Email:  [email protected]
Web:  www.moraitakisalexandros.gr