13 Δεκεμβρίου 2012

Θέλει το πολιτικό προσωπικό την ανάπτυξη; Ή αρκείται στα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα;

Posted in capital.gr

Το υπό ψήφιση σήμερα νομοσχέδιο που αφορά θέματα κεφαλαιαγοράς, στο σύνολο του έχει κενά και παραλείψεις.  Είναι αντιαναπτυξιακό.  Υποστηρίζει ξένες χώρες και ξένες φορολογικές και εποπτικές αρχές.  Προωθεί την αύξηση της ανεργίας αντί της απασχόλησης.  Δημιουργεί, αντί να αποκαθιστά, στρεβλώσεις στον ελληνικό επενδυτικό χώρο.  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών, υπό την προηγούμενη ηγεσία του, στην οποία όμως δεν συμμετείχαν ο ΣΜΕΧΑ, οι καταναλωτές, ο ΣΕΔ, ο ΣΕΔΥΚΑ κλπ. Αποτέλεσμα της σύνθεσης της επιτροπής αποτελεί και το Ν/Σ.  Εκπροσωπούνται ξεκάθαρα τα στενά συμφέροντα αυτών που θέλουν να εμποδίσουν άλλους νέους διαχειριστές να εισέλθουν σε αυτήν την αγορά.

Και επειδή μπορεί να φαντάζει περίεργο η νομοθετική επιτροπή του υπουργείου να έχει ατζέντα που να εναντιώνεται στους επενδυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πρέπει να θυμίσουμε τα γεγονότα.  Η γενικότερη στάση των υπευθύνων και με την πρόφαση της προστασίας των επενδυτών οδηγεί από το 2004 μέχρι σήμερα σε σμίκρυνση της αγοράς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στην ανεργία νέων και παλαιών επαγγελμάτων του χώρου όπως του χρηματιστή, του συμβούλου επενδύσεων, του διαχειριστή κεφαλαίων, του αναλυτή κλπ.

Αποτέλεσμα των εκπροσωπούμενων στην επιτροπή διαβούλευσης συμφερόντων είναι και η απόφαση για ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης ΑΕΔΑΚ στο 1.000.000€.  Τη στιγμή που σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., χώρες που ανταγωνιζόμαστε,  το αντίστοιχο όριο είναι 125.000€, με εξαίρεση τη Γερμανία όπου είναι 300.000€.  Όλοι δε γνωρίζουν ότι ο σχηματισμός ΑΕΔΑΚ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι πολύ εύκολη υπόθεση.  

Ο κ. Στουρνάρας μη αλλάζοντας ακόμα την απόφαση της επιτροπής εκείνης που είχε συσταθεί επί υπουργίας του κ. Παπακωνσταντίνου και στην οποία προήδρευε ο τότε Γ.Γ. του Υπ.Οικ. κ. Πλασκοβίτης, καθιστά την Ελλάδα στον χώρο των ΑΕΔΑΚ άκρως μη ανταγωνιστική.

Η υπερβολική αυτή κεφαλαιακή πρόβλεψη εκτός από παράλογη είναι και αντιαναπτυξιακή.  Ξεκάθαρος στόχος της είναι να περιορίσει τον ανταγωνισμό στον χώρο τον ΑΕΔΑΚ μεταξύ ολίγων κεφαλαιακά ισχυρών και όχι κατ’ ανάγκη ικανών διαχειριστών.  Ανάγουν έτσι ως πρωτεύων χαρακτηριστικό στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων το κεφάλαιο και όχι την ικανότητα του διαχειριστή. Η διαχείριση είναι μόνο θέμα ποιότητος.  Αυτό ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα της άγνοιας των μελών αυτής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.  Δεν κατενόησαν τη διαφορά μεταξύ ΑΕΔΑΚ και ενός οποιουδήποτε fund που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.  Στην περίπτωση των Α/Κ την θεματοφυλακή χρημάτων και τίτλων την κάνουν υποχρεωτικά τράπεζες και όχι οι ίδιες οι ΑΕΔΑΚ.  Οι ΑΕΔΑΚ κάνουν χρεωπιστώσεις μέσα στον λογαριασμό που τηρούν στο θεματοφύλακα.  Ως εκ τούτου η πρόβλεψη για τόσο υψηλό κεφάλαιο ίδρυσης ΑΕΔΑΚ είναι ξεκάθαρα προϊόν άγνοιας του επενδυτικού περιβάλλοντος σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, και συντεχνιακών συμφερόντων.  Αντίθετο με την κοινοτική οδηγία, τις προεκλογικές δεσμεύσεις και την κοινή λογική.  Σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στην πολυπόθητη ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας.

Μετά την απόφαση που ελήφθη το 2004 για δυνατότητα ίδρυσης ΑΕΔΑΚ μόνο σε ΕΠΕΥ με κεφάλαιο μεγαλύτερο των 9.000.000€ και με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000€, είναι γνωστή η ίδρυση σχετικών εταιριών ελληνικών συμφερόντων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..  Συχνότεροι «προορισμοί» τέτοιων εταιριών αποτέλεσαν το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Βουλγαρία.  Ως εκ τούτου το υπό ψήφιση Ν/Σ μοιάζει πιο πολύ να έχει ως συντάκτη το Υπ.Οικονομικών μιας εξ’ αυτών των χωρών παρά το ελληνικό Υπ.Οικ., μιας και δημιουργεί ένα πάγιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τη χώρα στον επενδυτικό τομέα, διατηρώντας τις στρεβλώσεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος.
 
Τέλος, είναι ευρέως γνωστό ότι οι αποδόσεις των διαχειριστών είναι ανεξάρτητες και άσχετες με την ύπαρξη ισχυρούς ή ασθενούς κεφαλαιακής βάσης.  

*Αλέξανδρος Μωραϊτάκης - Πρόεδρος Νuntius ΑΧΕΠΕΥ και μέλος ΔΣ ΣΜΕΧΑ, τ. πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ

 

Πηγή: capital.gr

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Δραγατσανίου 6, 6ος όροφος γραφείο 29, 10559 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.:  +30 210 3350559
Email:  [email protected]
Web:  www.moraitakisalexandros.gr